Vi är On Target Solutions.

Den avgörande länken mellan idé och resultat.

Vi som arbetar hos OTS har lång militär tjänstgöring inom Försvarsmakten och Specialförbanden bakom oss. Vi besitter ovärderlig erfarenhet från träning, övning och insatser på de flesta av jordens kontinenter. Våra kompetenser, erfarenheter och kontaktnät bildar den länk och katalysator som renderar i framgångsrika projekt.

Läs mer om vårt företag

Konsultation

 • OTS AB hjälper företag och myndigheter som är verksamma inom Försvar och säkerhetsbranschen med produktutveckling och test av avancerade system. Några exempel på områden där vi bidrar i projekt: Vid upphandling – utveckling av kravspecifikation. Vid utveckling - effektiv avstämning och dialog med slutanvändare tack vare teknisk och taktisk förståelse. Vid prov och försök – Referensgrupp och evaluering.
Läs mer om vår konsultation
 • Konsultation med långsiktigt fokus

  • Med stöd av oss kan Ni spara tid och pengar genom en mer precis tolkning av slutanvändarens behov.
  • Vi hjälper Er att omsätta slutanvändarens militära specifikationer och taktiska krav till teknisk ingenjörskonst och design.

 • Innovation

  • Vi hjälper Er att finna tekniska lösningar som möter Era taktiska utmaningar.
  • Vi presenterar nya idéer och förslag på projekt som kommer att efterfrågas i framtiden. • Sänkta utvecklingskostnader

  • Vi kan hjälpa er att värdera om en idé är värd att vidareutveckla eller ej.
  • Vi levererar utvecklingsstöd genom att sätta produkten i en taktisk kontext.
  • Vi stödjer Er med tolkning av kundens förmågebeskrivning och därtill framtagande av kravspecifikation.

 • Validering

  • Vi tillser att Ni verkligen uppfyller kundens behov och krav.
  • Vi hjälper Er med teknisk integrering av system i den tänkta brukarmiljön.
  • Vi skapar tillfällen och realistiska scenarion för test av Era produkter.

KLIENTER OCH SAMARBETSPARTNERS

Logo
Logo
Logo

Logo
Logo

Hitta oss.

Slöjdvägen 25, Järfälla


Ring oss.

08 745 37 00


E-posta oss.

info@otsab.com