Vi är On Target Solutions.

Den avgörande länken mellan produkt och slutanvändare.

Vi som arbetar hos OTS har lång militär tjänstgöring inom Försvarsmakten bakom oss. Vi besitter ovärderlig erfarenhet från träning, övning och insatser på de flesta av jordens kontinenter. Vår kompetens och vårt kontaktnät bildar den länk och katalysator som renderar i framgångsrika projekt.

Läs mer om vårt företag

Konsultation

OTS AB hjälper företag och myndigheter som är verksamma inom Försvar och säkerhetsbranschen med att utveckla, marknadsföra och implementera sina produkter. Genom att utgöra en nödvändig länk mellan industri och slutanvändare ger vi en konkurrensmässig fördel samtidigt som vi bidrar till en bättre produkt för operatören i insatsområdet.

Läs mer om vår konsultation
 • Konsultation med långsiktigt fokus

  • Med stöd av oss kan Ni spara tid och pengar genom en mer precis tolkning av slutanvändarens behov.
  • Vi hjälper Er att omsätta slutanvändarens militära specifikationer och taktiska krav till teknisk ingenjörskonst och design.

 • Innovation

  • Vi hjälper Er att finna tekniska lösningar som möter Era taktiska utmaningar.
  • Vi presenterar nya idéer och förslag på projekt som kommer att efterfrågas i framtiden. • Sänkta utvecklingskostnader

  • Vi kan förutse om en idé är värd att vidareutveckla eller ej.
  • Vi levererar utvecklingsstöd genom att sätta produkten i en taktisk kontext.
  • Vi stödjer Er med tolkning av produktspecifikation för att effektiv och korrekt möta upphandling.

 • Validering

  • Vi tillser att Ni verkligen uppfyller kundens behov och krav.
  • Vi hjälper Er med teknisk integrering av system i den tänkta brukarmiljön.
  • Vi skapar tillfällen och realistiska scenarion för test av Era produkter.

KLIENTER OCH SAMARBETSPARTNERS

Logo
Logo
Logo

Logo
Logo

Hitta oss.

Slöjdvägen 25, Järfälla


Ring oss.

08 745 37 00


E-posta oss.

info@otsab.com