Vi är On Target Solutions.

Den avgörande länken mellan idé och resultat.


On Target Solutions grundades 2012 med ambitionen att genom en kombination av expertis och produkter kunna stödja organisationers utveckling inom försvar och säkerhet. Vi har sedan dess hjälpt såväl myndigheter som företag att utveckla sina förmågor. Parallellt har vi också knutit till oss ett nätverk av samarbetspartners med unika specialkompetenser. Detta gör oss till den länk och katalysator som skapar framgångsrika lösningar för organisationers kritiska förmågor.